Textnachweis

 

JOAN MARAGALL:

Obres completes,
Pròleg a l'Obra catalana, per Josep M. Capdevila
Pròleg a l'Obra castellana, per M. dels S. Oliver
Biblioteca Perenne, Editorial Selecta,
Barcelona 1947
Paternal, S. 23
Oda a Espanya, S. 48 f.
Cant espiritual
, S. 82

GUERAU DE LIOST:

(Jaume Bofill i Mates): Obra poètica completa -
Proses literàries,
Pròleg de Jaume Bofill i Ferro,
Biblioteca Excelsa, 4, Editorial Selecta,
Barcelona 1948
Literatra, Sàtira XXXVIII, S. 705 f.
Babel
, Sàtira XV, S. 632

JOSEP CARNER:

Obres completes,
Pròleg a la Poesia, de Marià Manent,
Pròleg a la Prosa, de Maurici Serrahima,
Biblioteca Perenne, Biblioteca Selecta, Barcelona 1957
Diàleg, S. 691
Si em vaga, S. 687

CARLES RIBA:

Obres completes,
I. Poesia i narrativa; Introducció d'Arthur Terry,
Edició a cura de J.-Ll. Marfany,
(clàssics catalans del segle XX), Edicions 62,
Barcelona 1965
Estances, II, 5. - »Quina dea apassionada...?«, S. 99
Soldats, S. 160
Elegies de Bierville — »Glòria de Salamina vermella en el mar a l'aurora!", S. 232

JOAN SALVAT-PAPASSEIT:

Poesies,
Primera edició completa,
Esbós biogràfic per Tomàs Garcés,
Introducció a la poesia de Salvat per Joan Fuster,
Il·lustracions per Josep Guinovart,
Ariel, Barcelona 1962
A Josep Obiols:
Res no és mesquí, S. 143 f.
A Josep Aragay:
Nocturn per acordió, S. 275 f.
L'ofici que més m'agrada, S. 288 f.

J. V. FOIX:

Obres poètiques,
Edicions Nauta, Barcelona 1964
Vaig obrir..., S. 125
En palmells d'or guardem els ulls de pedra..., S. 120
Es quan dormo que hi vaig clar, S. 155

PERE QUART:

Obra de Pere Quart,
Editorial Pontanella, S. A., Barcelona 1963
Bestiari: Porc, S. 50
Oda a Barcelona, S. 93 ff.
Terra de naufragis: Noè, S. 175 f.

SALVATOR ESPRIU:

Obres completes,
I. Poesia, Introducció de J. M. Castellet.
edicions 62, Barcelona 1968,
Mrs. Death: Redemptor mundi, S. 202
Llibre de Sinera: Amb els pals els captaires resseguin, S. 399
Aquesta tristesa, immensa, glaçadora, S. 407

GABRIEL FERRATER:

Les dones i els dies.
Col·lecció Cara i Creu, 10
edicions 62, Barcelona 1962
Cançó del gosar poder, S. 189

JORDI SARSANEDAS:

La rambla de les flors,
Barcelona 1955.
La serra-cinta, S. 514

MIQUEL MARTI POL:

Privatdruck.